niedziela, 14 kwietnia 2013

Gamifikacja – Kurs Online

Gamifikacja (z ang. Gamification), czyli wykorzystanie elementów i mechaniki gier w kontekstach z grami nie związanymi, jest stosunkowo nowym narzędziem wykorzystywanym na szeroką skalę w takich dziedzinach jak marketing, sprzedaż czy usługi. Obecnie wiele osób dostrzega wielki potencjał gamifikacji i próbuje implementować ją poza sferą biznesu, na przykład w edukacji czy psychologii.

Celem niniejszego kursu jest wprowadzenie polskiego słuchacza w podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem gamifikacji zarówno w biznesie jak i na innych polach działalności ludzkiej. W czasie kilku spotkań omówione zostaną następujące zagadnienia: pojęcie gamifikacji, elementy z jakich składa się system oparty o to narzędzie (jego wady i zalety) oraz podstawowe kwestie związane z planowaniem i wdrażaniem systemu opartego na gamifikacji. Ponadto, postaramy się poszerzyć kontekst wykorzystania gamifikacji wskazując na różnorodne  przykłady jej zastosowań.


             Kurs ma charakter niekomercyjny i wprowadzający

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz