Zasady udziału

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Kurs ma charakter wprowadzający i jest przeznaczony dla szerokiego grona słuchaczy. Autorki nie zakładają żadnej wstępnej wiedzy uczestników z zakresu projektowania gier, marketingu czy psychologii.

Struktura kursu:

Kurs będzie się składał z 5 wpisów oraz z testu końcowego. Wpisy zamieszczane będą z częstotliwością raz na około 5 dni. Możliwe jest także, że pojawiać się będą materiały dodatkowe.
Słuchaczy zachęcamy do komentowania zawartości i zgłaszania potrzeb rozbudowania treści, które Was interesują najbardziej.

Ogólny przebieg kursu:

Podstawowe pojęcia dotyczące gamifikacji i jej zastosowanie
16.04.2013
Czym jest gra i jak jest zbudowana?
21.04.2013
Piramida elementów gamifikacyjnych. Przebieg procesu gamifikacji
26.04.2013
Psychologia stojąca za gamifikacją
01.05.2013
Etyka i kwestie prawne
06.05.2013
Termin oddania testu
09.06.2013

Warunki zdobycia certyfikatu:

Udział w kursie należy zgłosić za pomocą e-maila zawierającego: imię, nazwisko, afiliację oraz powód przystąpienia do kursu. Terminem ostatecznym zgłoszeń jest pojawienie się ostatniego wpisu/materiałów (Etyka i kwestie prawne) na stronie.

e-mail: cognilogosblog@gmail.com

W celu uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie kursu, należy odesłać na podany adres e-mailowy wypełniony test końcowy, który pojawi się wraz z ostatnim wpisem. Test zaprojektowany jest w celu sprawdzenia umiejętności praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań i nie ma charakteru sprawdzianu wiadomości.
Pamiętać należy o tym, że zgłoszona praca musi być w pełni samodzielna. W przypadku wykrycia plagiatu certyfikat nie zostanie przyznany.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz